CERES Gazdasági Tanácsadó és Felszámoló KFT.

Értékesítési pályázatok

TIFFI-INVEST Kft f.a.

A CERES KFT. 7400 Kaposvár, Arany János tér 5., mint a TIFFI-INVEST Kft  f.a. 2030 Érd, Csóka köz 3. sz. alatti adós gazdálkodó szervezet felszámolója meghirdeti értékesítésre az adós tulajdonát képező Érd 16760/10 hrsz alatt felvett, belterületi, 40 m2 területű, közút megjelölésű , Bíbic utcai ingatlant a forgalomban elérhető legmagasabb áron, a Cstv.49. § (1) bekezdés alapján egyéb nyilvános értékesítés keretében. 

Az ingatlant a NAV Pest Megyei Adó és Vámigazgatósága javára 873.000.-Ft tartozás és. jár. erejéig bejegyzett végrehajtási jog terheli.

Az ingatlan felszámoló által jelenleg nyilvántartott értéke 80.000.-Ft.  Az ingatlanra szavatossági igény nem érvényesíthető. 

Az értékesítés várható bevétele és az értékesítés költségei közti különbözet várhatóan nem éri el a 100.000.-Ft-ot.

Az előzőkben írtakat figyelembe véve a Cstv. 49 § (1) bekezdés alapján egyéb nyilvános úton értékesítjük az ingatlant a forgalomban elérhető legmagasabb áron.

Az értékesítésre vonatkozóan zárt borítékban ajánlatot lehet benyújtani a felszámoló szervezet székhelyén személyesen vagy tértivevényes ajánlott küldeményben postai úton, a megjelenéstől kezdődően 2020. május 20. napján de 12 óráig beérkezőleg.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, cég esetében a cég adatait, cégjegyzékszámot, adószámot, e-mail címet, képviselő nevét, magánszemély esetében a személyes adatokat, az ajánlott vételárat, e-mail elérhetőséget, a fizetési határidő és az adás-vételi szerződés elkészítésének vállalását.

A pályázatok bontására és értékelésére 2020. május 22. napjáig kerül sor. A felszámoló a legmagasabb ajánlatot tevő pályázó ajánlatát fogadja el. A pályázat eredménye e-mailben kerül közlésre. A szerződés megkötése előtt a felszámoló a pályázó adatait ellenőrzi, a kizáró okokat megvizsgálja.

A szerződés megkötésére 2020. június 04. napjáig kerül sor, a vételárat a szerződés aláírásától számított 8 napon belül beérkezőleg banki utalással egy összegben kell teljesíteni. Az értékesítést ÁFA nem terheli, mivel az ingatlan nem minősül építési teleknek.

Az ingatlan a teljes vételár kifizetését követően kerül birtokbaadásra.

Amennyiben pályázat nem érkezik, vagy az érvénytelen, vagy túl alacsony vételárat tartalmaz, a felszámoló szervezet ismételt felhívást tesz közzé.


 

huende

Felszámolóbiztosok

  • Dr. Vass Magdolna
  • Dr. Csobánci Eszter

 

Központi e-mail cím:
titkarsagceres [ @ ] t-online.hu

Központi telefon:
06 70-385-4742

Központi fax:
06 82-311-763

A társaság ügyvezetője:

  • Pápai Zsolt
    06 70 618-8251

Ez a weboldal sütiket (cookies) használ, hogy segítse az azonosítást, a navigációt és egyéb hasznos funkciókat. Az oldal használatával elfogadja, hogy sütiket helyezzünk el az eszközén.