CERES Gazdasági Tanácsadó és Felszámoló KFT.

Korábbi értékesítési pályázatok

Gemini Solutions Kft. "kt. a."

Gemini Solutions Kft. "kt. a."
Vagyonértékesítési pályázat
A CERES Kft. 8600 Siófok, Fő tér 10/B., A. lph. 1/2. b.a., mint a cégjegyzékből törölt Gemini Solution Kft. (Cg. 10-09-036168) 3353 Aldebrő, Vörösmarty út 24. sz. alatti gazdálkodó szervezet Egri Törvényszék 11.Vpk.4/2020/14/1. sz. végzésével kijelölt vagyonrendezője meghirdeti értékesítésre a törölt társaság tulajdonát képező Ravexim Trade Kft. (Cg. 01-09-174961) 1027 Budapest, Bem József u. 6. sz. alatti társaságban lévő 300.000.-Ft névértékű üzletrészt a forgalomban elérhető legmagasabb áron, a Cstv.49. § (1) bekezdés alapján egyéb nyilvános értékesítés keretében. Az üzletrész vagyonrendező által jelenleg nyilvántartott értéke 130.000.-Ft. A közbenső mérleg adatai alapján a társaság saját tőkéje veszteség miatt 1.093 e Ft. Az üzletrészre szavatossági igény nem érvényesíthető. Az értékesítés várható bevétele és az értékesítés költségei közti különbözet nem éri el a 100.000.-Ft-ot. Az előzőkben írtakat figyelembe véve a Cstv. 49 § (1) bekezdés alapján egyéb nyilvános úton értékesítjük az üzletrészt a forgalomban elérhető legmagasabb áron. Az értékesítésre vonatkozóan zárt borítékban ajánlatot lehet benyújtani a szervezetünk székhelyén (8600 Siófok, Fő tér 10/B., A. lph. 1/2.) személyesen, vagy tértivevényes ajánlott küldeményben postai úton (Levelezési cím: CERES Kft. 1106 Budapest, Fehér út 10. 1/103. White Office Irodaház 14. ép.), a megjelenéstől kezdődően 2021. április 15. napján de 12 óráig beérkezőleg. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, cég esetében a cég adatait, cégjegyzékszámot, adószámot, e-mail címet, képviselő nevét, cégkivonat és aláírásminta vagy aláírási címpéldány másolatot, magánszemély esetében a személyes adatokat, adóazonosító jelet, az ajánlott vételárat, e-mail elérhetőséget, a fizetési határidő vállalását. A pályázatok bontására 2021. április 20. napjáig kerül sor. A felszámoló a legmagasabb ajánlatot tevő pályázó ajánlatát fogadja el. A pályázat eredménye e-mailben vagy postai úton kerül közlésre. A vételárat a kiértékelést követően 2021.április 30. napjáig beérkezőleg banki utalással egy összegben kell teljesíteni a vagyonrendező által megadott bankszámlára. Az üzletrész a teljes vételár kifizetését követően kerül birtokbaadásra. Amennyiben pályázat nem érkezik, vagy az érvénytelen, vagy túl alacsony vételárat tartalmaz, szervezetünk ismételt felhívást tesz közzé. Az üzletrész tulajdonjogát a vagyonfelosztási javaslat jóváhagyását követően az Egri Törvényszék végzése alapján jegyzik be a cégjegyzékbe.
Kapcsolódó dokumentum(ok) letöltése:
Kapcsolódó EÉR link(ek):

Gemini Solutions Kft. "kt. a."

Gemini Solutions Kft. "kt. a."
Vagyonértékesítési pályázat
A CERES Kft. 8600 Siófok, Fő tér 10/B., A. lph. 1/2. b.a., mint a cégjegyzékből törölt Gemini Solution Kft. (Cg. 10-09-036168) 3353 Aldebrő, Vörösmarty út 24. sz. alatti gazdálkodó szervezet Egri Törvényszék 11.Vpk.4/2020/14/1. sz. végzésével kijelölt vagyonrendezője meghirdeti értékesítésre a törölt társaság tulajdonát képező Ravexim Trade Kft. (Cg. 01-09-174961) 1027 Budapest, Bem József u. 6. sz. alatti társaságban lévő 300.000.-Ft névértékű üzletrészt a forgalomban elérhető legmagasabb áron, a Cstv.49. § (1) bekezdés alapján egyéb nyilvános értékesítés keretében. Az üzletrész vagyonrendező által jelenleg nyilvántartott értéke 150.000.-Ft. A közbenső mérleg adatai alapján a társaság saját tőkéje veszteség miatt 1.093 e Ft. Az üzletrészre szavatossági igény nem érvényesíthető. Az értékesítés várható bevétele és az értékesítés költségei közti különbözet nem éri el a 100.000.-Ft-ot. Az előzőkben írtakat figyelembe véve a Cstv. 49 § (1) bekezdés alapján egyéb nyilvános úton értékesítjük az üzletrészt a forgalomban elérhető legmagasabb áron. Az értékesítésre vonatkozóan zárt borítékban ajánlatot lehet benyújtani a szervezetünk székhelyén (8600 Siófok, Fő tér 10/B., A. lph. 1/2.) személyesen, vagy tértivevényes ajánlott küldeményben postai úton (Levelezési cím: CERES Kft. 1106 Budapest, Fehér út 10. 1/103. White Office Irodaház 14. ép.), a megjelenéstől kezdődően 2021. március 25. napján de 12 óráig beérkezőleg. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, cég esetében a cég adatait, cégjegyzékszámot, adószámot, e-mail címet, képviselő nevét, cégkivonat és aláírásminta vagy aláírási címpéldány másolatot, magánszemély esetében a személyes adatokat, adóazonosító jelet, az ajánlott vételárat, e-mail elérhetőséget, a fizetési határidő vállalását. A pályázatok bontására 2021. március 29. napjáig kerül sor. A felszámoló a legmagasabb ajánlatot tevő pályázó ajánlatát fogadja el. A pályázat eredménye e-mailben vagy postai úton kerül közlésre. A vételárat 2021. április 01. napjáig beérkezőleg banki utalással egy összegben kell teljesíteni a felszámoló által megadott bankszámlára. Az üzletrész a teljes vételár kifizetését követően kerül birtokbaadásra. Amennyiben pályázat nem érkezik, vagy az érvénytelen, vagy túl alacsony vételárat tartalmaz, szervezetünk ismételt felhívást tesz közzé. Az üzletrész tulajdonjogát a vagyonfelosztási javaslat jóváhagyását követően az Egri Törvényszék végzése alapján jegyzik be a cégjegyzékbe.

Pályázati felhívás - Gemini Solution Kft.

A CERES Kft. 8600 Siófok, Fő tér 10/B., A. lph. 1/2. b.a., mint a cégjegyzékből törölt Gemini Solution Kft. (Cg. 10-09-036168) 3353 Aldebrő, Vörösmarty út 24. sz. alatti gazdálkodó szervezet Egri Törvényszék 11.Vpk.4/2020/14/1. sz. végzésével kijelölt vagyonrendezője meghirdeti értékesítésre a törölt társaság tulajdonát képező Ravexim Trade Kft. (Cg. 01-09-174961) 1027 Budapest, Bem József u. 6. sz. alatti társaságban lévő 300.000.-Ft névértékű üzletrészt a forgalomban elérhető legmagasabb áron, a Cstv.49. § (1) bekezdés alapján egyéb nyilvános értékesítés keretében. 

Bővebben: Pályázati felhívás - Gemini Solution Kft.

F-LAURA Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. „f.a.”

A CERES KFT. 7400 Kaposvár, Arany János tér 5., mint az Egri Törvényszék 8.Fpk.67/2020/5 sz. végzésével elrendelt  F-LAURA Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. „f.a.” 3200 Gyöngyös, Pillangó út 20. sz. alatti adós felszámolója meghirdeti értékesítésre az adós tulajdonát képező alábbiakban részletezett gépjárműveket a forgalomban elérhető legmagasabb áron, a Cstv.49 § (1) bekezdés alapján egyéb nyilvános értékesítés keretében. 

Bővebben: F-LAURA Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. „f.a.”

RÁTHONYI Élelmiszeripari és Kereskedelmi Egyszemélyes Kft. „f.a.”

A CERES Gazdasági Tanácsadó és Felszámoló Kft. / Cg. 14-09- 306648/ 7400 Kaposvár, Arany J. tér 5. sz.,  levélcím 7406 Kaposvár, Pf.: 8. / a RÁTHONYI Élelmiszeripari és Kereskedelmi Egyszemélyes Kft. „f.a.” 4030 Debrecen, Alma utca 24. sz. /Cg.: 09-09-000305/ alatti adós gazdálkodó szervezetnek a Debreceni Törvényszék 4.Fpk.388/2017/18/I. sz. végzésével kijelölt felszámolója nyilvános pályázati felhívás útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodó szervezet alábbiakban részletezett, tehermentes vagyontárgyait:

Bővebben: RÁTHONYI Élelmiszeripari és Kereskedelmi Egyszemélyes Kft. „f.a.”

HUNGAROPRÉMIUM Ipari és Kereskedelmi Kft.

A CERES Kft. 7400 Kaposvár, Arany János tér 5., mint a cégjegyzékből törölt "HUNGAROPRÉMIUM" Ipari és KereskedelmiKft. (Cg.14 09 300929) 8640 Fonyód, Niklai utca 14.sz.alatti gazdálkodó szervezet Kaposvári Törvényszék 6.Vpk.1/2020 sz. végzésével kijelölt vagyonrendezője  meghirdeti értékesítésre a törölt társaság2/4 tulajdoni arányban tulajdonát képező Fonyód 10069/43 hrsz.alatt felvett, belterületi, 124 m2 területű, „kivett saját használatú út” megjelölésű ingatlanta forgalomban elérhető legmagasabb áron, a Cstv.49. § (1) bekezdés alapján egyéb nyilvános értékesítés keretében.

Bővebben: HUNGAROPRÉMIUM Ipari és Kereskedelmi Kft.

"HUNGAROPRÉMIUM" Ipari és Kereskedelmi Kft.

A CERES Kft. 7400 Kaposvár, Arany János tér 5., mint a cégjegyzékből törölt "HUNGAROPRÉMIUM" Ipari és Kereskedelmi Kft. (Cg.14 09 300929) 8640 Fonyód, Niklai utca 14.sz.alatti gazdálkodó szervezet Kaposvári Törvényszék 6.Vpk.1/2020 sz. végzésével kijelölt vagyonrendezője  meghirdeti értékesítésre a törölt társaság 2/4 tulajdoni arányban tulajdonát képező Fonyód 10069/43 hrsz.alatt felvett, belterületi, 124 m2 területű, „kivett saját használatú út” megjelölésű ingatlant a forgalomban elérhető legmagasabb áron, a Cstv.49. § (1) bekezdés alapján egyéb nyilvános értékesítés keretében. 

Bővebben: "HUNGAROPRÉMIUM" Ipari és Kereskedelmi Kft.

RÁTHONYI Élelmiszeripari és Kereskedelmi Egyszemélyes Kft. „f.a.”

A CERES Gazdasági Tanácsadó és Felszámoló Kft. / Cg. 14-09- 306648/ 7400 Kaposvár, Arany J. tér 5. sz.,  levélcím 7406 Kaposvár, Pf.: 8. / a RÁTHONYI Élelmiszeripari és Kereskedelmi Egyszemélyes Kft. „f.a.” 4030 Debrecen, Alma utca 24. sz. /Cg.: 09-09-000305/ alatti adós gazdálkodó szervezetnek a Debreceni Törvényszék 4.Fpk.388/2017/18/I. sz. végzésével kijelölt felszámolója nyilvános pályázati felhívás útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodó szervezet alábbiakban részletezett, tehermentes vagyontárgyait:

Bővebben: RÁTHONYI Élelmiszeripari és Kereskedelmi Egyszemélyes Kft. „f.a.”

Hőtechnika '98 Tervező-Kivitelező Kft. „f.a.”

A CERES Gazdasági Tanácsadó és Felszámoló KFT / Cg. 14-09- 306648,/ 7400 Kaposvár, Arany J. tér 5. sz,  levélcím 7406 Kaposvár, Pf.: 8. / a Hőtechnika '98 Tervező-Kivitelező Kft. „f.a.” 4028 Debrecen, Zrínyi u. 22. sz. /Cg.: 09-09-005950/ alatti adós gazdálkodó szervezetnek a Debreceni Törvényszék 7.Fpk.310/2019/4. sz. végzésével kijelölt felszámolója nyilvános pályázati felhívás útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodó szervezet alábbiakban részletezett vagyontárgyát:

Bővebben: Hőtechnika '98 Tervező-Kivitelező Kft. „f.a.”

Hőtechnika '98 Tervező-Kivitelező Kft. „f.a.”

A CERES Gazdasági Tanácsadó és Felszámoló KFT / Cg. 14-09- 306648,/ 7400 Kaposvár, Arany J. tér 5. sz,  levélcím 7406 Kaposvár, Pf.: 8. / a Hőtechnika '98 Tervező-Kivitelező Kft. „f.a.” 4028 Debrecen, Zrínyi u. 22. sz.  /Cg.: 09-09-005950/ alatti adós gazdálkodó szervezetnek a Debreceni Törvényszék 7.Fpk.310/2019/4. sz. végzésével kijelölt felszámolója nyilvános pályázati felhívás útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodó szervezet alábbiakban részletezett vagyontárgyát:

Bővebben: Hőtechnika '98 Tervező-Kivitelező Kft. „f.a.” 

Laptopszalon Informatikai, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. „f.a.”

A CERES Gazdasági Tanácsadó és Felszámoló Kft. /Cg. 14-09- 306648, 7400 Kaposvár, Arany J. tér 5. sz.,  levélcím 7406 Kaposvár, Pf.: 8. / a Laptopszalon Informatikai, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. „f.a.” 7624 Pécs, Ifjúság útja 11. sz.  /Cg.: 02 09 073262/ alatti adós gazdálkodó szervezetnek a Pécsi Törvényszék 7.Fpk.5/2020/8. sz. végzésével kijelölt felszámolója nyilvános pályázati felhívás útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodó szervezet alábbiakban részletezett vagyontárgyait:

Bővebben: Laptopszalon Informatikai, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. „f.a.”

RÁTHONYI Élelmiszeripari és Kereskedelmi Egyszemélyes Kft. „f.a.”

A CERES Gazdasági Tanácsadó és Felszámoló Kft. / Cg. 14-09- 306648/ 7400 Kaposvár, Arany J. tér 5. sz.,  levélcím 7406 Kaposvár, Pf.: 8. / a RÁTHONYI Élelmiszeripari és Kereskedelmi Egyszemélyes Kft. „f.a.” 4030 Debrecen, Alma utca 24. sz. /Cg.: 09-09-000305/ alatti adós gazdálkodó szervezetnek a Debreceni Törvényszék 4.Fpk.388/2017/18/I. sz. végzésével kijelölt felszámolója  nyilvános pályázati felhívás útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodó szervezet alábbiakban részletezett, tehermentes vagyontárgyait:

Bővebben: RÁTHONYI Élelmiszeripari és Kereskedelmi Egyszemélyes Kft. „f.a.”

ZENITBAU Építőipari és Ingatlanhasznosító Bt. „f.a.”

A CERES Gazdasági Tanácsadó és Felszámoló Kft. /Cg. 14-09- 306648, 7400 Kaposvár, Arany J. tér 5. sz.,  levélcím 7406 Kaposvár, Pf.: 8. / a ZENITBAU Építőipari és Ingatlanhasznosító Bt. „f.a.” 1161 Budapest, Rákóczi út 67. a. ép. sz. /Cg.: 01-06-739438/ alatti adós gazdálkodó szervezetnek a Fővárosi Törvényszék 59.Fpk.3324/2019/4. sz. végzésével kijelölt felszámolója nyilvános pályázati felhívás útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodó szervezet alábbiakban részletezett vagyontárgyát:

Bővebben: ZENITBAU Építőipari és Ingatlanhasznosító Bt. „f.a.”

Kásás-Farm Kft. „f.a.”

A CERES Gazdasági Tanácsadó és Felszámoló Kft. / Cg. 14-09- 306648/ 7400 Kaposvár, Arany J. tér 5. sz.,  levélcím 7406 Kaposvár, Pf.: 8. / a Kásás-Farm Kft. „f.a.” 4100 Berettyóújfalu, Csillag utca 8. sz. /Cg.: 09-09-025101 / alatti adós gazdálkodó szervezetnek a Debreceni Törvényszék 1.Fpk.307/2018/13. sz. végzésével kijelölt felszámolója nyilvános pályázati felhívás útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodó szervezet alábbiakban részletezett vagyontárgyait.

A vagyontárgyak vonatkozásában új becsérték megállapítására került sor, mivel az eddigi négy értékesítés sikertelen volt a becsérték alapulvételével számított minimáláron.

Bővebben: Kásás-Farm Kft. „f.a.”

TIFFI-INVEST Kft f.a.

A CERES KFT. 7400 Kaposvár, Arany János tér 5., mint a TIFFI-INVEST Kft  f.a. 2030 Érd, Csóka köz 3. sz. alatti adós gazdálkodó szervezet felszámolója meghirdeti értékesítésre az adós tulajdonát képező Érd 16760/10 hrsz alatt felvett, belterületi, 40 m2 területű, közút megjelölésű , Bíbic utcai ingatlant a forgalomban elérhető legmagasabb áron, a Cstv.49. § (1) bekezdés alapján egyéb nyilvános értékesítés keretében. 

Bővebben: TIFFI-INVEST Kft  f.a.

HUNCASE Termelő és Kereskedelmi Kft. „f.a.”

A CERES KFT. 7400 Kaposvár, Arany János tér 5., mint a HUNCASE Termelő és Kereskedelmi Kft. „f.a.” (Cg.17 09 007624) 7227 Gyulaj, Dózsa Gy. utca 39. sz.  alatti adós gazdálkodó szervezet alatti adós gazdálkodó szervezetnek a Szekszárdi Törvényszék 4.Fpk.98/2019/6. sz. végzésével kijelölt felszámolója meghirdeti értékesítésre az adós tulajdonát képező, mellékletben részletezett  eszközöket és az alábbi gépjárművet a forgalomban elérhető legmagasabb áron, a Cstv.49 § (1) bekezdés alapján egyéb nyilvános értékesítés keretében. 

Bővebben: HUNCASE Termelő és Kereskedelmi Kft. „f.a.”

RÁTHONYI Élelmiszeripari és Kereskedelmi Egyszemélyes Kft. „f.a.”

A CERES Gazdasági Tanácsadó és Felszámoló Kft. / Cg. 14-09- 306648/ 7400 Kaposvár, Arany J. tér 5. sz.,  levélcím 7406 Kaposvár, Pf.: 8. / a RÁTHONYI Élelmiszeripari és Kereskedelmi Egyszemélyes Kft. „f.a.” 4030 Debrecen, Alma utca 24. sz. /Cg.: 09-09-000305/ alatti adós gazdálkodó szervezetnek a Debreceni Törvényszék 4.Fpk.388/2017/18/I. sz. végzésével kijelölt felszámolója nyilvános pályázati felhívás útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodó szervezet alábbiakban részletezett, tehermentes vagyontárgyait:

Bővebben: RÁTHONYI Élelmiszeripari és Kereskedelmi Egyszemélyes Kft. „f.a.”

KELVIN Hűtéstechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f.a.” - DACIA márkájú, SD LOGAN típusú gépjármű

A CERES KFT. 7400 Kaposvár, Arany János tér 5., mint a KELVIN Hűtéstechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f.a.” 3200 Gyöngyös, Jókai utca 4. sz. /Cg.: 10-09-020981/ alatti adós gazdálkodó szervezetnek az Egri Törvényszék 12.Fpk.80/2019/4.I. sz. végzésével kijelölt felszámolója meghirdeti értékesítésre az adós tulajdonát képező alábbiakban részletezett gépjárművet a forgalomban elérhető legmagasabb áron, a Cstv.49 § (1) bekezdés alapján egyéb nyilvános értékesítés keretében. 

- DACIA márkájú, SD LOGAN típusú gépjármű

Bővebben: KELVIN Hűtéstechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f.a.” - DACIA márkájú, SD LOGAN típusú...

KELVIN Hűtéstechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f.a.” - FIAT 220 márkájú, SCUDO 2.0. JTD FURGON típusú gépjármű

A CERES KFT. 7400 Kaposvár, Arany János tér 5., mint a KELVIN Hűtéstechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f.a.” 3200 Gyöngyös, Jókai utca 4. sz. /Cg.: 10-09-020981/ alatti adós gazdálkodó szervezetnek az Egri Törvényszék 12.Fpk.80/2019/4.I. sz. végzésével kijelölt felszámolója meghirdeti értékesítésre az adós tulajdonát képező alábbiakban részletezett gépjárművet a forgalomban elérhető legmagasabb áron, a Cstv.49 § (1) bekezdés alapján egyéb nyilvános értékesítés keretében. 

- FIAT 220 márkájú, SCUDO 2.0. JTD FURGON típusú gépjármű

Bővebben: KELVIN Hűtéstechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f.a.”  - FIAT 220 márkájú, SCUDO 2.0. JTD...

Rumnmore Kft. „f.a.”

A CERES KFT. 7400 Kaposvár, Arany János tér 5., mint a Rumnmore Kft. „f.a.” 7621 Pécs, Ferencesek utcája 33. sz. /Cg.: 02 09 083306 / alatti adós gazdálkodó szervezetnek a Pécsi Törvényszék 7.Fpk.243/2018/7 sz. végzésével sz. végzésével kijelölt felszámolója meghirdeti értékesítésre az adós tulajdonát képező mellékletben részletezett ital készletet a forgalomban elérhető legmagasabb áron, a Cstv.49 § (1) bekezdés alapján egyéb nyilvános értékesítés keretében. 

Bővebben: Rumnmore Kft. „f.a.”

Ez a weboldal sütiket (cookies) használ, hogy segítse az azonosítást, a navigációt és egyéb hasznos funkciókat. Az oldal használatával elfogadja, hogy sütiket helyezzünk el az eszközén.