CERES Gazdasági Tanácsadó és Felszámoló KFT.

Kezdőlap

A CERES Gazdasági Tanácsadó és Felszámoló Kft. / Cg. 14-09- 306648/ 7400 Kaposvár, Arany J. tér 5. sz.,  levélcím 7406 Kaposvár, Pf.: 8. / a Kásás-Farm Kft. „f.a.” 4100 Berettyóújfalu, Csillag utca 8. sz. /Cg.: 09-09-025101 / alatti adós gazdálkodó szervezetnek a Debreceni Törvényszék 1.Fpk.307/2018/13. sz. végzésével kijelölt felszámolója nyilvános pályázati felhívás útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodó szervezet alábbiakban részletezett vagyontárgyait.

A vagyontárgyak vonatkozásában új becsérték megállapítására került sor, mivel az eddigi négy értékesítés sikertelen volt a becsérték alapulvételével számított minimáláron.1./

- BISO RX-IMJ típusú elektromos oldalkasza (gyári száma: 008, évjárat: 2008)

Új becsérték: 90.000.-Ft+ÁFA, azaz Kilencvenezer forint+ÁFA.

Minimálár: 54.000.-Ft+ÁFA, azaz Ötvennégyezer forint+ÁFA. (A minimálár az új becsérték 60 %-a)

- NEW HOLLAND MR 675W típusú kukorica adapter (gyári száma: 766554007, évjárat: 2008)

 

Új becsérték: 3.120.000.-Ft+ÁFA, azaz Hárommillió-százhúszezer forint+ÁFA.

Minimálár: 1.872.000.-Ft+ÁFA, azaz Egymillió-nyolcszázhetvenkettőezer forint+ÁFA. (A minimálár az új becsérték 60 %-a)

- NEW HOLLAND CSX7080 típusú kombájn (rendszám: MO11908, gyári száma: 371640005, évjárat: 2008)

Új becsérték: 13.200.000.-Ft+ÁFA, azaz Tizenhárommillió-kettőszázezer forint+ÁFA.

Minimálár: 7.920.000.-Ft+ÁFA, azaz Hétmillió-kilencszázhúszezer forint+ÁFA. (A minimálár az új becsérték 60 %-a)

Az 1./ sorszám alatt megjelölt vagyontárgyak kizárólag együtt vásárolhatók meg.

Az 1. sorszám alatt megjelölt vagyontárgyak becsértéke összesen: 16.410.000.-Ft+ÁFA, azaz Tizenhatmillió-négyszáztízezer forint+ÁFA.

A vagyontárgyak minimálára összesen: 9.846.000.Ft+ÁFA, azaz Kilencmillió-nyolcszáznegyvenhatezer forint +ÁFA. 

A minimálár az új becsérték 60 %-a a 237/2009 (X.20) Korm .r. 4 § (2c) b./ pontja alapján

Az ajánlati biztosíték összesen: 492.3000.-Ft, azaz Négyszázkilencvenkettőezer-háromszáz forint.

Az ÁFA a fordított adózás szabályai kerül megállapításra, magánszemélyek a bruttó árat kötelesek megfizetni

 

2./ 

- LEMKEN SYSTEM KORUN D 750 L típusú függesztett magágy készítő (gyári szám: 336968, évjárat: 2008)

Új becsérték: 1.080.000.-Ft+ÁFA, azaz Egymillió-nyolcvanezer forint+ÁFA.

Minimálár: 648.000.-Ft+ÁFA, azaz Egymillió-hatszáznyolcvanezer forint+ÁFA. (A minimálár az új becsérték 60 %-a)

 

- KUHN DISCOVER XL 60 típusú tárcsa vontatott hengerrel (gyári száma: RX013, évjárat: 2008)

Új becsérték: 4.680.000.-Ft+ÁFA, azaz Négymillió-hatszáznyolcvanezer forint+ÁFA.

Minimálár: 2.808.000.-Ft+ÁFA, azaz Kettőmillió-nyolcszáznyolcezer forint+ÁFA. (A minimálár az új becsérték 60 %-a)

- NAS 676 típusú napraforgó adapter (gyári száma: 168/08, évjárat: 2008)

Új becsérték: 1.920.000.-Ft+ÁFA, azaz Egymillió-kilencszázhúszezer forint+ÁFA.

Minimálár: 1.152.000.-Ft+ÁFA, azaz Egymillió-százötvenkettőezer forint+ÁFA. (A minimálár az új becsérték 60 %-a)

 

A 2./ sorszám alatt megjelölt vagyontárgyak kizárólag együtt vásárolhatók meg.

A 2. sorszám alatt megjelölt vagyontárgyak becsértéke összesen: 7.680.000.-Ft+ÁFA, azaz Hétmillió-hatszáznyolcvanezer forint+ÁFA.

A vagyontárgyak minimálára összesen: 4.608.000.-Ft+ÁFA, azaz Négymillió-hatszáznyolcezer forint +ÁFA. 

A minimálár az új becsérték 60 %-a a 237/2009 (X.20) Korm .r. 4 § (2c) b./ pontja alapján

Az ajánlati biztosíték összesen: 230.000.-Ft, azaz Kettőszázharmincezer forint.

Az ÁFA a fordított adózás szabályai kerül megállapításra, magánszemélyek a bruttó árat kötelesek megfizetni

 

3./

- CHALLENGER MT 635B típusú traktor (rendszám: LFK-291, gyári száma: T277011, évjárat: 2008, üzemóra: 5879)

Új becsérték: 10.800.000.-Ft+ÁFA, azaz Tízmillió-nyolcszázezer forint+ÁFA.

Minimálár: 6.480.000.-Ft+ÁFA, azaz Hatmillió-négyszáznyolcvanezer forint+ÁFA. (A minimálár az új becsérték 60 %-a)

- CHALLENGER MT 665B típusú traktor (rendszám: LFK-287, gyári száma: T126080, évjárat: 2009)

Új becsérték: 13.800.000.-Ft+ÁFA, azaz Tizenhárommillió-nyolcszázezer forint+ÁFA.

Minimálár: 8.280.000.-Ft+ÁFA, azaz Nyolcmillió-kettőszáznyolcvanezer forint+ÁFA. (A minimálár az új becsérték 60 %-a)

 

A 3./ sorszám alatt megjelölt vagyontárgyak kizárólag együtt vásárolhatók meg.

A 3. sorszám alatt megjelölt vagyontárgyak becsértéke összesen: 24.600.000.-Ft+ÁFA, azaz Huszonnégymillió-hatszázezer forint+ÁFA.

A vagyontárgyak minimálára összesen: 14.760.000.-Ft+ÁFA, azaz Tizennégymillió-hétszázhatvanezer forint +ÁFA. 

A minimálár az új becsérték 60 %-a a 237/2009 (X.20) Korm .r. 4 § (2c) b./ pontja alapján

Az ajánlati biztosíték összesen: 642.800.-Ft, azaz Hatszáznegyvenkettőezer-nyolcszáz forint.

 

4./ 

- LEMKEN SOLITAIR 9/600 KA-DS típusú pneumatikus vetőgép (gyári szám: 270885, évjárat: 2015)

Új becsérték: 4.320.000.-Ft+ÁFA, azaz Négymillió-háromszázhúszezer forint+ÁFA.

Minimálár: 2.592.000.-Ft+ÁFA, azaz Kettőmillió-ötszázkilencvenkettőezer forint+ÁFA (A minimálár az új becsérték 60 %-a)

 

- KUHN MAXIMA 6 soros függesztett vetőgép + műtrágyaszóró (gyári száma: J7669, évjárat: 2008)

Új becsérték: 1.740.000.-Ft+ÁFA, azaz Egymillió-hétszáznegyvenezer forint+ÁFA.

Minimálár: 1.044.000.-Ft+ÁFA, azaz Egymillió-negyvennégyezer forint+ÁFA. (A minimálár az új becsérték 60 %-a)

- KUHN MAXIMA 6 soros függesztett vetőgép + műtrágyaszóró (gyári száma: J7668, évjárat: 2008)

Új becsérték: 2.280.000.-Ft+ÁFA, azaz Kettőmillió-kettőszáznyolcvanezer forint+ÁFA.

Minimálár: 1.368.000.-Ft+ÁFA, azaz Egymillió-háromszázhatvannyolcezer forint +ÁFA. (A minimálár az új becsérték 60 %-a)

 

A 4./ sorszám alatt megjelölt vagyontárgyak kizárólag együtt vásárolhatók meg.

A 4. sorszám alatt megjelölt vagyontárgyak becsértéke összesen: 8.340.000.-Ft+ÁFA, azaz Nyolcmillió-háromszáznegyvenezer forint+ÁFA.

A vagyontárgyak minimálára összesen: 5.004.000.-Ft+ÁFA, azaz Ötmillió-négyezer forint +ÁFA. 

A minimálár az új becsérték 60 %-a a 237/2009 (X.20) Korm .r. 4 § (2c) b./ pontja alapján

Az ajánlati biztosíték összesen: 371.400.-Ft, azaz Háromszázhetvenegyezer-négyszáz forint.

 

A vagyontárgyak értékesítése ötödik értékesítés.

Hitelezői választmány, hitelezői képviselő megválasztására nem került sor, a vagyontárgyakat a Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet f.a. ingó – és vagyont terhelő zálogjoga terheli. A felszámoló szervezet az értékesítési hirdetmény tervezetét a 237/2009 (X.20.) Kormányrendelet 2. § (2c) 2./pontja alapján a hitelezők részére megküldte, akik arra észrevételt nem tettek.

 

Az ajánlatok benyújtásával kapcsolatos információk:

Ajánlatot a www.eer.gov.hu honlapon – 7000.- Ft regisztrációs díj megfizetését követően – regisztrált, tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek tehetnek. Az eladóval szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség.

Ajánlatok benyújtására kizárólag az Elektronikus Értékesítési rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikus úton van lehetőség.

 

Az ajánlatok megtételének kezdő időpontja: 2020. június 05.  10 óra.

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2020.  június 20. 10 óra

A felszámolási eljárás kezdő időpontja 2018. december 07.

 

Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell:

- az ajánlattevő adatait (magánszemély esetén nevét, lakcímét, anyja nevét, születési helyét és idejét, adóazonosító jelét, nem magánszemély esetén elnevezését, székhelyét, nyilvántartóját, nyilvántartási számát, adószámát, a képviseletre jogosult nevét és beosztását, valamint elérhetőségét,

- az ajánlattevő határozott nyilatkozatát arra nézve, hogy az 1-11. sorszám alatt megjelölt vagyontárgyakat egyben kívánja megvásárolni,

- az ajánlott vételárat, megjelölve azonban az egyes tételekre ajánlott vételárat,

- az ajánlati kötöttség vállalását,

 

A pályázathoz csatolni kell társaság esetén: 30 napnál nem régebbi cégbíróság vagy közjegyző által kiadott cégkivonatot vagy tanúsítványt, (külföldi cég esetében az adott ország jogrendszere szerinti nyilvántartásba vett igazolást fordítással együtt), aláírási címpéldányt vagy aláírás-mintát, egyéni vállalkozó esetében e minőségét hitelt érdemlően igazoló okiratot, magánszemély esetén személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya.

Az ajánlattevő köteles az ajánlati biztosítékot a CERES Kft. Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12072514-00103887-00200007 sz. bankszámlájára befizetni, és az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását a pályázathoz mellékelni.

Amennyiben az ajánlati biztosíték igazolása, a csatolni szükséges iratok bármelyike, vagy az adatok, nyilatkozatok bármelyike hiányzik, a pályázat érvénytelen.

A pályázat elnyerése esetén vevő kijelölésre lehetőség nincs.

Az eredménytelenül vagy érvénytelenül pályázó részére a felszámoló a befizetett ajánlati biztosítékot az eredményhirdetést követő 8 napon belül visszautalja.

A pályázat nyertese a pályázati határidő lejártának napjától számított 30 napos ajánlati kötöttséget köteles vállalni.

A pályázati kötöttség vállalásáról a pályázatban már nyilatkozni kell.

A felszámoló az érvényes pályázatok közül a legmagasabb vételárat ajánló pályázatát fogadja el.

A pályázat nyertese az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 20 napon belül köteles a szerződést megkötni a felszámoló által kijelölt ügyvéd közreműködésével. 

A szerződés megkötésének feltétele az 1 % jutalék működtető felé történő megfizetésének igazolása.

Az ajánlati biztosítékot a pályázó elveszíti, ha a szerződést nem köti meg, ha a szerződés létrejön, de a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

Az adásvételi szerződést a felszámoló által kijelölt ügyvéd köti meg az elfogadott vételár 1 %+ÁFA díjért, a szerződéskötés költségei a nyertes pályázót terhelik.

A vételárat a nyertes pályázó az adásvételi szerződés aláírását követő 30 napon belül köteles banki utalással teljesíteni a szerződésben megjelölt bankszámlára. 

Az ajánlati biztosíték a vételárba beszámít.

A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, az ajánlattevők közt nyilvános elektronikus ártárgyalás megtartására kerül sor, melynek feltételeit a felszámoló állapítja meg, és az ártárgyalás megkezdését 15 nappal megelőzően a résztvevőkkel elektronikusan ismerteti.

Az elővásárlásra jogosultak e jogukat kizárólag a nyilvános értékesítés keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy az elővásárlási jog gyakorlására irányuló szándékukat a pályázatok benyújtási határidejéig írásban bejelenteni szíveskedjenek. 

Az ismert elővásárlásra jogosultak, valamint az írásban bejelentett, e jogukkal élni kívánó szervezetek, személyek részére a felszámoló a kialakult vételárat írásban közli, megjelölve a nyilatkozattételre fennálló határidőt is.

A vagyontárgyak az EÉR-en keresztül egyeztetett időpontban és helyszínen tekinthetők meg.


 

Felszámolóbiztosok

  • Dr. Vass Magdolna
  • Dr. Csobánci Eszter
  • Ecsédi András
  • Pápai Zsolt

 

Központi e-mail cím:
titkarsagceres [ @ ] t-online.hu

Központi telefon:
06 70-385-4742


Központi ügyintézés helye és levelezési cím:
1135 Budapest, Tahi utca 79/A. fszt.3.

 

A társaság ügyvezetője:

  • Pápai Zsolt
    06 70 618-8251

Ez a weboldal sütiket (cookies) használ, hogy segítse az azonosítást, a navigációt és egyéb hasznos funkciókat. Az oldal használatával elfogadja, hogy sütiket helyezzünk el az eszközén.