CERES Gazdasági Tanácsadó és Felszámoló KFT.

Kezdőlap

A CERES Kft. 7400 Kaposvár, Arany János tér 5., mint a cégjegyzékből törölt "HUNGAROPRÉMIUM" Ipari és KereskedelmiKft. (Cg.14 09 300929) 8640 Fonyód, Niklai utca 14.sz.alatti gazdálkodó szervezet Kaposvári Törvényszék 6.Vpk.1/2020 sz. végzésével kijelölt vagyonrendezője  meghirdeti értékesítésre a törölt társaság2/4 tulajdoni arányban tulajdonát képező Fonyód 10069/43 hrsz.alatt felvett, belterületi, 124 m2 területű, „kivett saját használatú út” megjelölésű ingatlanta forgalomban elérhető legmagasabb áron, a Cstv.49. § (1) bekezdés alapján egyéb nyilvános értékesítés keretében.

Az ingatlant a tulajdoni lap III. részének adatai szerint 22 kV-os hálózat elhelyezését biztosító vezetékjog terheli, a vezetékjoggal érintett terület 73 m2, az E:22/2012 számon záradékolt vázrajz szerint. A vezetékjog jogosultja az E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt. 7626 Pécs, Búza tér 8/A.

Az ingatlan vagyonrendező által jelenleg nyilvántartott értéke 130.000.-Ft.

Az ingatlanra szavatossági igény nem érvényesíthető. 

Az értékesítés várható bevétele és az értékesítés költségei közti különbözet nem éri el a 100.000.-Ft-ot.

Az előzőkben írtakat figyelembe véve a Cstv. 49 § (1) bekezdés alapján egyéb nyilvános úton értékesítjük az ingatlant a forgalomban elérhető legmagasabb áron.

Az értékesítésre vonatkozóan zárt borítékban ajánlatot lehet benyújtani  szervezetünk székhelyén (7400 Kaposvár, Arany János tér 5.) személyesen, vagy tértivevényes ajánlott küldeményben postai úton, a megjelenéstől kezdődően 2020. november 20. napján de 12 óráig beérkezőleg.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, cég esetében a cég adatait, cégjegyzékszámot, adószámot, e-mail címet, képviselő nevét, magánszemély esetében a személyes adatokat, az ajánlott vételárat, e-mail elérhetőséget, a fizetési határidő vállalását.

A pályázatok bontására 2020.november 26. napjáig kerül sor. A vagyonrendező a legmagasabb ajánlatot tevő pályázó ajánlatát fogadja el. A pályázat eredménye e-mailben vagy postai úton kerül közlésre.

A pályázaton elkért vételárat a vagyonrendező az ingatlan tulajdonostársaival az elővásárlási jog gyakorlása érdekében közölni fogja.

Amennyiben a társtulajdonosok elővételi jogukkal élni nem kívánnak, az adás-vételi szerződés megkötésétől számított15 napon belül a nyertes pályázónak  avételárat banki utalással egy összegben kell teljesíteni a szerződésben írt bankszámlára. A szerződéskötés költségei a nyertes pályázót terhelik.

  Az ingatlan a teljes vételár kifizetését követően kerül birtokbaadásra.

Amennyiben pályázat nem érkezik, vagy az érvénytelen, vagy túl alacsony vételárat tartalmaz, szervezetünk ismételt felhívást tesz közzé.

 Az ingatlan tulajdonjogát a vagyonfelosztási javaslat jóváhagyását követően a Kaposvári Törvényszék végzése alapján jegyzik be az ingatlan-nyilvántartásba.


 

Felszámolóbiztosok

  • Dr. Vass Magdolna
  • Dr. Csobánci Eszter
  • Ecsédi András
  • Pápai Zsolt

 

Központi e-mail cím:
titkarsagceres [ @ ] t-online.hu

Központi telefon:
06 70-385-4742


Központi ügyintézés helye és levelezési cím:
1135 Budapest, Tahi utca 79/A. fszt.3.

 

A társaság ügyvezetője:

  • Pápai Zsolt
    06 70 618-8251

Ez a weboldal sütiket (cookies) használ, hogy segítse az azonosítást, a navigációt és egyéb hasznos funkciókat. Az oldal használatával elfogadja, hogy sütiket helyezzünk el az eszközén.