CERES Gazdasági Tanácsadó és Felszámoló KFT.

Kezdőlap

Gemini Solutions Kft. "kt. a."
Vagyonértékesítési pályázat
A CERES Kft. 8600 Siófok, Fő tér 10/B., A. lph. 1/2. b.a., mint a cégjegyzékből törölt Gemini Solution Kft. (Cg. 10-09-036168) 3353 Aldebrő, Vörösmarty út 24. sz. alatti gazdálkodó szervezet Egri Törvényszék 11.Vpk.4/2020/14/1. sz. végzésével kijelölt vagyonrendezője meghirdeti értékesítésre a törölt társaság tulajdonát képező Ravexim Trade Kft. (Cg. 01-09-174961) 1027 Budapest, Bem József u. 6. sz. alatti társaságban lévő 300.000.-Ft névértékű üzletrészt a forgalomban elérhető legmagasabb áron, a Cstv.49. § (1) bekezdés alapján egyéb nyilvános értékesítés keretében. Az üzletrész vagyonrendező által jelenleg nyilvántartott értéke 150.000.-Ft. A közbenső mérleg adatai alapján a társaság saját tőkéje veszteség miatt 1.093 e Ft. Az üzletrészre szavatossági igény nem érvényesíthető. Az értékesítés várható bevétele és az értékesítés költségei közti különbözet nem éri el a 100.000.-Ft-ot. Az előzőkben írtakat figyelembe véve a Cstv. 49 § (1) bekezdés alapján egyéb nyilvános úton értékesítjük az üzletrészt a forgalomban elérhető legmagasabb áron. Az értékesítésre vonatkozóan zárt borítékban ajánlatot lehet benyújtani a szervezetünk székhelyén (8600 Siófok, Fő tér 10/B., A. lph. 1/2.) személyesen, vagy tértivevényes ajánlott küldeményben postai úton (Levelezési cím: CERES Kft. 1106 Budapest, Fehér út 10. 1/103. White Office Irodaház 14. ép.), a megjelenéstől kezdődően 2021. március 25. napján de 12 óráig beérkezőleg. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, cég esetében a cég adatait, cégjegyzékszámot, adószámot, e-mail címet, képviselő nevét, cégkivonat és aláírásminta vagy aláírási címpéldány másolatot, magánszemély esetében a személyes adatokat, adóazonosító jelet, az ajánlott vételárat, e-mail elérhetőséget, a fizetési határidő vállalását. A pályázatok bontására 2021. március 29. napjáig kerül sor. A felszámoló a legmagasabb ajánlatot tevő pályázó ajánlatát fogadja el. A pályázat eredménye e-mailben vagy postai úton kerül közlésre. A vételárat 2021. április 01. napjáig beérkezőleg banki utalással egy összegben kell teljesíteni a felszámoló által megadott bankszámlára. Az üzletrész a teljes vételár kifizetését követően kerül birtokbaadásra. Amennyiben pályázat nem érkezik, vagy az érvénytelen, vagy túl alacsony vételárat tartalmaz, szervezetünk ismételt felhívást tesz közzé. Az üzletrész tulajdonjogát a vagyonfelosztási javaslat jóváhagyását követően az Egri Törvényszék végzése alapján jegyzik be a cégjegyzékbe.

Felszámolóbiztosok

  • Dr. Vass Magdolna
  • Dr. Csobánci Eszter
  • Ecsédi András
  • Pápai Zsolt

 

Központi e-mail cím:
titkarsagceres [ @ ] t-online.hu

Központi telefon:
06 70-385-4742


Központi ügyintézés helye és levelezési cím:
1135 Budapest, Tahi utca 79/A. fszt.3.

 

A társaság ügyvezetője:

  • Pápai Zsolt
    06 70 618-8251

Ez a weboldal sütiket (cookies) használ, hogy segítse az azonosítást, a navigációt és egyéb hasznos funkciókat. Az oldal használatával elfogadja, hogy sütiket helyezzünk el az eszközén.