CERES Gazdasági Tanácsadó és Felszámoló KFT.

Kezdőlap

A CERES Gazdasági Tanácsadó és Felszámoló Kft. /Cg.: 14-09- 306648; 8600 Siófok, Fő tér 10/B A. lph. 1/2. sz.; levélcím: 1135 Budapest, Tahi u. 79/A fszt. 3a PHARMA VENDING Betéti Társaság „f.a.” 6800 Hódmezővásárhely, Vásárhelyi Pál utca 9. /Cg.: 06-06-016746/ alatti adós gazdálkodó szervezetnek a Szegedi Törvényszék 2.Fpk.132/2020/8. sz. végzésével kijelölt felszámolója nyilvános pályázati felhívás útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodó szervezet alábbiakban részletezett vagyontárgyait:

1. tétel: 30 db új, beüzemelés nélküli G-Snack SMX/P automata (gyártó: Xplode Feuerwerk GMBH, Németország) gyártási év: 2016. A vagyontárgyakat az alábbi terhek terhelik: - zálogjog, melynek jogosultja: MFB Zrt. Kockázatkezelési Divízió Speciális Hitelkockázat Kezelési Igazgatóság, 1365 Budapest, Pf.: 678. A zálogjog a tétel összes gépét terheli. Becsérték: 1.100.000.-Ft + ÁFA, azaz Egymillió-egyszázezer forint + ÁFA/DB Minimálár: 550.000.-Ft + ÁFA, azaz Ötszázötvenezer forint +ÁFA/DB Az ajánlati biztosíték: 55.000.-Ft azaz Ötvenötezer forint/DB. Az értékesítésre bocsátott vagyontárgyak darabonként is megvásárolhatóak. A vagyontárgy értékesítése ÁFA köteles. Az adózásra a fordított adózás szabályai vonatkoznak. Magánszemélyek a bruttó árat kötelesek megfizetni. 2. tétel: 6 db beüzemelt, használt G-Snack SMX/P automata (gyártó: Xplode Feuerwerk GMBH, Németország) gyártási év: 2016. A vagyontárgyakat az alábbi terhek terhelik: - zálogjog, melynek jogosultja: MFB Zrt. Kockázatkezelési Divízió Speciális Hitelkockázat Kezelési Igazgatóság, 1365 Budapest, Pf.: 678. A zálogjog a tétel összes gépét terheli. Becsérték: 800.000.-Ft + ÁFA, azaz Nyolcszázezer forint + ÁFA/DB, összesen 4.800.000.-Ft+ÁFA, azaz Négymillió-nyolcszázezer forint +ÁFA Minimálár: 400.000.-Ft + ÁFA, azaz Négyszázezer forint + ÁFA/DB, összesen 2.400.000.-Ft+ÁFA, azaz Kettőmillió-négyszázezer forint +ÁFA Az ajánlati biztosíték: 240.000.- Ft, azaz Kettőszáznegyvenezer forint A 2. tételben értékesítésre bocsátott vagyontárgyak kizárólag egyben vásárolhatóak meg. A vagyontárgy értékesítése ÁFA köteles. Az adózásra a fordított adózás szabályai vonatkoznak. Magánszemélyek a bruttó árat kötelesek megfizetni. 3. tétel: 4 db beüzemelt, használt Vendo G-Snack SMX/P automata (gyártó: Xplode Feuerwerk GMBH, Németország) gyártási év: 2016. A gépek bérleti jogviszony alapján használatban vannak. A vagyontárgyakat az alábbi terhek terhelik: - zálogjog, melynek jogosultja: MFB Zrt. Kockázatkezelési Divízió Speciális Hitelkockázat Kezelési Igazgatóság, 1365 Budapest, Pf.: 678. A zálogjog a tétel összes gépét terheli. Becsérték: 800.000.-Ft + ÁFA, azaz Nyolcszázezer forint + ÁFA/DB, összesen 3.200.00.-Ft azaz Hárommillió-kettőszázezer forint+ÁFA Minimálár: 400.000.-Ft + ÁFA, azaz Négyszázezer forint + ÁFA/DB, összesen 1.600.000.-Ft+ÁFA, azaz Egymillió-hatszázezer forint +ÁFA Az ajánlati biztosíték: 160.000.- Ft, azaz Százhatvanezer forint A 3. tételben értékesítésre bocsátott vagyontárgyak kizárólag egyben vásárolhatóak meg. A vagyontárgy értékesítése ÁFA köteles. Az adózásra a fordított adózás szabályai vonatkoznak. Magánszemélyek a bruttó árat kötelesek megfizetni. A vagyontárgyak értékesítése harmadik értékesítés. A felszámoló szervezet az értékesítési hirdetmény tervezetét a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 4 § (2a) bekezdése alapján a hitelezők részére megküldte. A hitelezők a minimálár leszállítását nem ellenezték. Az ajánlatok benyújtásával kapcsolatos információk: Ajánlatot a www.eer.gov.hu honlapon – 7000.- Ft regisztrációs díj megfizetését követően – regisztrált, tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek tehetnek. Az eladóval szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség. Ajánlatok benyújtására kizárólag az Elektronikus Értékesítési rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikus úton van lehetőség.

Az ajánlatok megtételének kezdő időpontja: 2021. szeptember 3. 10 óra 00 perc.

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2021. szeptember 18. 10 óra 00 perc.

A felszámolási eljárás kezdő időpontja: 2020. november 17.

Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: - az ajánlattevő adatait (magánszemély esetén nevét, lakcímét, anyja nevét, születési helyét és idejét, adóazonosító jelét, nem magánszemély esetén elnevezését, székhelyét, nyilvántartóját, nyilvántartási számát, adószámát, a képviseletre jogosult nevét és beosztását, valamint elérhetőségét), - az ajánlott vételárat - az ajánlati kötöttség vállalását. A pályázathoz csatolni kell társaság esetén: 30 napnál nem régebbi cégbíróság vagy közjegyző által kiadott cégkivonatot vagy tanúsítványt, (külföldi cég esetében az adott ország jogrendszere szerinti nyilvántartásba vett igazolást fordítással együtt), aláírási címpéldányt vagy aláírás-mintát, egyéni vállalkozó esetében e minőségét hitelt érdemlően igazoló okiratot, magánszemély esetén személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya. Az ajánlattevő köteles az ajánlati biztosítékot a CERES Kft. Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12072514-00103887-00200007 sz. bankszámlájára befizetni, és az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását a pályázathoz mellékelni. A pályázati kötöttség vállalásáról a pályázatban már nyilatkozni kell. Amennyiben az ajánlati biztosíték igazolása, a csatolni szükséges iratok bármelyike, vagy az adatok, nyilatkozatok bármelyike hiányzik, a pályázat érvénytelen. A pályázat elnyerése esetén vevő kijelölésre lehetőség nincs. Az eredménytelenül vagy érvénytelenül pályázó részére a felszámoló a befizetett ajánlati biztosítékot az eredményhirdetést követő 8 napon belül visszautalja. A pályázat nyertese a pályázati határidő lejártának napjától számított 30 napos ajánlati kötöttséget köteles vállalni. A felszámoló az érvényes pályázatok közül a legmagasabb vételárat ajánló pályázatát fogadja el. A pályázat nyertese az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül köteles a szerződést megkötni a felszámoló által kijelölt ügyvéd közreműködésével. A szerződés megkötésének feltétele az 1 % jutalék EÉR működtető felé történő megfizetésének igazolása. Az ajánlati biztosítékot a pályázó elveszíti, ha a szerződést nem köti meg, ha a szerződés létrejön, de a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg. Az adásvételi szerződést a felszámoló által kijelölt ügyvéd köti meg 100.000.-Ft+ÁFA díjért, a szerződéskötés költségei a nyertes pályázót terhelik. A vételárat a nyertes pályázó az adásvételi szerződés aláírását követő 15 napon belül köteles banki utalással teljesíteni a szerződésben megjelölt bankszámlára. Az ajánlati biztosíték a vételárba beszámít. A felszámoló a vagyontárgyra vonatkozó szavatosságot kizárja a felszámolási eljárásra tekintettel. A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, az ajánlattevők közt nyilvános elektronikus ártárgyalás megtartására kerül sor. Közhiteles nyilvántartásba bejegyzett vagy jogszabály alapján elővásárlásra jogosult személy vagy szervezet a felszámoló tudomása szerint nincs. A megjelölt vagyontárgyak a +36 70/385-47-42 központi telefonszámon keresztül előzetesen egyeztetett időpontban tekinthetők meg.

Kapcsolódó dokumentum(ok) letöltése:
Kapcsolódó EÉR link(ek):

Felszámolóbiztosok

  • Dr. Vass Magdolna
  • Dr. Csobánci Eszter
  • Ecsédi András
  • Pápai Zsolt

 

Központi e-mail cím:
titkarsagceres [ @ ] t-online.hu

Központi telefon:
06 70-385-4742


Központi ügyintézés helye és levelezési cím:
1135 Budapest, Tahi utca 79/A. fszt.3.

 

A társaság ügyvezetője:

  • Pápai Zsolt
    06 70 618-8251

Ez a weboldal sütiket (cookies) használ, hogy segítse az azonosítást, a navigációt és egyéb hasznos funkciókat. Az oldal használatával elfogadja, hogy sütiket helyezzünk el az eszközén.