CERES Gazdasági Tanácsadó és Felszámoló KFT.

Kezdőlap

A CERES Gazdasági Tanácsadó és Felszámoló Kft. / Cg. 14-09- 306648/ 7400 Kaposvár, Arany J. tér 5. sz.,  levélcím 7406 Kaposvár, Pf.: 8. / a RÁTHONYI Élelmiszeripari és Kereskedelmi Egyszemélyes Kft. „f.a.” 4030 Debrecen, Alma utca 24. sz. /Cg.: 09-09-000305/ alatti adós gazdálkodó szervezetnek a Debreceni Törvényszék 4.Fpk.388/2017/18/I. sz. végzésével kijelölt felszámolója nyilvános pályázati felhívás útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodó szervezet alábbiakban részletezett vagyontárgyait:

 1. Debrecen I. kerület 30232/208 hrsz. alatt felvett, belterületi, kivett telephely megjelölésű, természetben 4030 Debrecen, Alma u. 24. sz. és 4030 Debrecen, Alma u. 32. sz. alatt található, 3.4494 m2 területű ingatlan.

Az ingatlant az alábbi terhek terhelik:

 • 9 m2 nagyságú területre vonatkozóan a VE-2368 (7793/15) számú határozat alapján (kapcsoló állomás biztonsági övezete) vezetékjog, melynek jogosultja az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. 4024 Debrecen, Kossuth u. 41.
 • 450.000.-Ft keretösszeg erejéig jelzálogjog, mely egyetemlegesen terheli még a Debrecen 30232/209 hrsz. alatt felvett ingatlant is, melynek jogosultja a Budapest Hitel-és Fejlesztési Bank Zrt. 1138 Budapest, Váci út 193.
 • elidegenítési és terhelési tilalom a jelzálogjog biztosítására, melynek jogosultja a Budapest Hitel-és Fejlesztési Bank Zrt. 1138 Budapest, Váci út 193.
 • felszámolási eljárás megindítása, felszámoló szervezet CERES Kft.,
 • bérleti jogviszony áll fenn 2019.09.13. napjáig.

Az ingatlan víz, villany, gáz, közüzemi csatorna közművel rendelkezik, beépítettsége 27 %, felépítmények száma 7 db, épületek bruttó alapterülete 9108 m2, épületek nettó alapterülete 8439 m2, funkciója: élelmiszer-előállító üzem.

Becsérték: nettó 728.000.000.-Ft, azaz nettó Hétszázhuszonnyolcmillió forint.

Minimálár: nettó 728.000.000.-Ft, azaz nettó Hétszázhuszonnyolcmillió forint.

 

 1. Debrecen I. kerület 30232/209 hrsz. alatt felvett, belterületi, kivett közforgalom elől el nem zárt magánút megjelölésű, 706 m2 területű ingatlan.

 

Az ingatlant az alábbi terhek terhelik:

 • 7 m2 nagyságú területre vonatkozóan a VE-2368 (7793/15) számú határozat alapján (11 kV-os földkábel és kapcsoló állomás biztonsági övezete) vezetékjog, melynek jogosultja az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. 4024 Debrecen, Kossuth u. 41.
 • 450.000.-Ft keretösszeg erejéig jelzálogjog, mely egyetemlegesen terheli még a Debrecen 30232/208 hrsz. alatt felvett ingatlant is, melynek jogosultja a Budapest Hitel-és Fejlesztési Bank Zrt. 1138 Budapest, Váci út 193.
 • elidegenítési és terhelési tilalom a jelzálogjog biztosítására, melynek jogosultja a Budapest Hitel-és Fejlesztési Bank Zrt. 1138 Budapest, Váci út 193.
 • felszámolási eljárás megindítása, felszámoló szervezet CERES Kft.

Becsérték: nettó 4.800.000.-Ft, azaz nettó Négymillió-nyolcszázezer forint.

Minimálár: nettó 4.800.000.-Ft, azaz nettó Négymillió-nyolcszázezer forint.

 

 1. Debrecen I. kerület 0553/17 hrsz. alatt felvett, külterületi, kivett üzem megjelölésű, természetben 4030 Debrecen, Alma u. 34. sz. alatt található, 2.5289 m2 területű ingatlan.

 

Az ingatlant az alábbi terhek terhelik, illetve az alábbi jogok illetik:

 • illeti a Debrecen I. kerület belterület 30215/93 hrsz-ú ingatlant terhelő vízvezetési szolgalmi jog 109 m2 nagyságú területre vonatkozóan,
 • illeti a Debrecen I. kerület belterület 30215/74 hrsz-ú ingatlant terhelő vízvezetési szolgalmi jog 44 m2 nagyságú területre vonatkozóan,
 • illeti a Debrecen I. kerület belterület 30215/111 hrsz-ú ingatlant terhelő vízvezetési szolgalmi jog 10 m2 nagyságú területre vonatkozóan,
 • felszámolási eljárás megindítása, felszámoló szervezet CERES Kft.,
 • bérleti jogviszony áll fenn 2020.03.31. napjáig.

Az ingatlan víz, villany, gáz, közüzemi csatorna közművel rendelkezik, 1 db felépítmény nettó alapterülete 3513, 7 m2, funkciója: raktár.

Becsérték: nettó 173.200.000.-Ft, azaz nettó Egyszázhetvenhárommillió-kettőszázezer forint.

Minimálár: nettó 173.200.000.-Ft, azaz nettó Egyszázhetvenhárommillió-kettőszázezer forint.

 

 1. Debrecen I. kerület 0553/14 hrsz. alatt felvett, külterületi, kivett közforgalom elől el nem zárt magánút megjelölésű, 1892 m2 területű ingatlan.

 

Az ingatlant az alábbi terhek terhelik:

 • 6 m2 nagyságú területre vonatkozóan vezetékjog, melynek jogosultja az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. 4024 Debrecen, Kossuth u. 41.
 • 37 m2 nagyságú területre, 11 kV-os közcélú földkábelre vezetékjog az LE-114 (6652)/12 számú határozat alapján, melynek jogosultja az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. 4024 Debrecen, Kossuth u. 41.
 • 4 m2 nagyságú területre, 11 kV-os közcélú földkábelre vezetékjog az LE-5821 (7379)/13 számú határozat alapján, melynek jogosultja az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. 4024 Debrecen, Kossuth u. 41.
 • 5 m2 nagyságú területre, 0,4 kV-os közcélú légvezetékre és/vagy földkábelre vezetékjog az LE-5756(7372)/13 számú határozat alapján, melynek jogosultja az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. 4024 Debrecen, Kossuth u. 41.
 • felszámolási eljárás megindítása, felszámoló szervezet CERES Kft.

Becsérték: nettó 12.900.000.-Ft, azaz nettó Tizenkettőmillió-kilencszázezer forint.

Minimálár: nettó 12.900.000.-Ft, azaz nettó Tizenkettőmillió-kilencszázezer forint.

 

 1. Debrecen I. kerület 30232/8 hrsz. alatt felvett, belterületi, kivett vízmű megjelölésű, 6872 m2 területű ingatlan.

Az ingatlant az alábbi terhek terhelik:

 • felszámolási eljárás megindítása, felszámoló szervezet CERES Kft.

Az ingatlan víz, villany, gáz, közüzemi csatorna közművel rendelkezik, 1 db felépítmény nettó alapterülete 363 m2, funkciója: vízmű.

 

Becsérték: nettó 60.800.000.-Ft, azaz nettó Hatvanmillió-nyolcszázezer forint.

Minimálár: nettó 60.800.000.-Ft, azaz nettó Hatvanmillió-nyolcszázezer forint.

 

 1. Debrecen I. kerület 0553/20 hrsz. alatt felvett, külterületi, kivett vízmű megjelölésű, 647 m2 területű ingatlan.
 • 4.200.000.-Ft kölcsön erejéig jelzálogjog, melynek jogosultja magánszemély
 • elidegenítési és terhelési tilalom fenti jelzálogjog biztosítására, melynek jogosultja magánszemély
 • 3.730.000.-Ft kölcsön erejéig jelzálogjog, melynek jogosultja magánszemély
 • elidegenítési és terhelési tilalom fenti jelzálogjog biztosítására, melynek jogosultja magánszemély
 • felszámolási eljárás megindítása, felszámoló szervezet CERES Kft.

Az ingatlan közművekkel nem rendelkezik, felépítmény az ingatlanon nem található.

 

Becsérték: nettó 6.600.000.-Ft, azaz nettó Hatmillió-hatszázezer forint.

Minimálár: nettó 6.600.000.-Ft, azaz nettó Hatmillió-hatszázezer forint.

 

Az ingatlanok értékesítése ÁFA köteles, mivel az adós az adómentesség helyett az általános szabályok szerinti adókötelessé tételt választotta. Az adózásra a fordított adózás szabályai vonatkoznak.

 

 1. TRAUBI ital Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál a következő számon nyilvántartott védjegye:
 • 139355 lajstromszámú védjegy (TRAUBISODA szó).
 • 161352 lajstromszámú védjegy (TRAUBI szó).
 • 161353 lajstromszámú védjegy (TRAUBISODA színes ábrás).
 • 166594 lajstromszámú védjegy (TRAUBISODA színes térbeli).
 • 166595 lajstromszámú védjegy (TRAUBISODA színes térbeli).
 • WIPO218017 lajstromszámú nemzetközi védjegy (TRAUBISODA szó).

A 7. sorszám alatt felsorolt TRAUBI védjegyek becsértéke: nettó 100.000.000.-Ft, azaz nettó Egyszázmillió forint. (ÁFA a fordított adózás szabályai szerint)

Minimálár: nettó 100.000.000.-Ft, azaz nettó Egyszázmillió forint. (ÁFA a fordított adózás szabályai szerint)

 

 1. RÓNA ital Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál a következő számon nyilvántartott védjegye, valamint a RÓNA védjegyhez tartozó CSOKONAI ásványvíz.

 

 • 201019 lajstromszámú védjegy (RÓNA szó).

A 8. sorszám alatt megjelölt RÓNA védjegy becsértéke: nettó 50.000.000.-Ft, azaz nettó Ötvenmillió forint.(ÁFA a fordított adózás szabályai szerint)

Minimálár: nettó 50.000.000.-Ft, azaz nettó Ötvenmillió forint. (ÁFA a fordított adózás szabályai szerint)

 

A vagyontárgyak értékesítése első értékesítés.

A felszámoló szervezet az értékesítési hirdetmény tervezetét a jelzálogjogosultak részére megküldte a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2 § (2) bekezdése alapján, észrevétel nem érkezett.

A vagyontárgyak kizárólag együtt vásárolhatók meg, így az egyes vagyontárgyaknál a fentiekben megjelölt becsérték és minimálár összegei tájékoztató jellegűek.

A vagyontárgyak becsértéke összesen: nettó 1.136.300.000.-Ft, azaz nettó Egymilliárd-egyszázharminchatmillió-háromszázezer forint.

A vagyontárgyak minimálára összesen: nettó 1.136.300.000.-Ft, azaz nettó Egymilliárd-egyszázharminchatmillió-háromszázezer forint.

Az ajánlati biztosíték összesen: 31.363.000.- Ft, azaz Harmincegymillió-háromszázhatvanháromezer forint.

 

Az ajánlatok benyújtásával kapcsolatos információk:

Ajánlatot a www.eer.gov.hu honlapon – 7000,- Ft regisztrációs díj megfizetését követően – regisztrált, tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek tehetnek. Az eladóval szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség.

Ajánlatok benyújtására kizárólag az Elektronikus Értékesítési rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikus úton van lehetőség.

Az ajánlatok megtételének kezdő időpontja: 2018. december 14.  10 óra.

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2018. december 29. 10 óra

A felszámolási eljárás kezdő időpontja 2018. július 23.

 

Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell:

- az ajánlattevő adatait (magánszemély esetén nevét, lakcímét, anyja nevét, születési helyét és idejét, adóazonosító jelét, nem magánszemély esetén elnevezését, székhelyét, nyilvántartóját, nyilvántartási számát, adószámát, a képviseletre jogosult nevét és beosztását, valamint elérhetőségét,

- az ajánlattevő határozott nyilatkozatát arra nézve, hogy a vagyontárgyakat egyben kívánja megvásárolni,

- az ajánlott vételárat, megjelölve azonban az egyes tételekre ajánlott vételárat,

- az ajánlati kötöttség vállalását,

- annak vállalását, hogy a bérleti jogviszonyokat az adós által megkötött szerződés szerinti tartalommal és időpontig tartja fenn.

 

A pályázathoz csatolni kell társaság esetén: 30 napnál nem régebbi cégbíróság vagy közjegyző által kiadott cégkivonatot vagy tanúsítványt, (külföldi cég esetében az adott ország jogrendszere szerinti nyilvántartásba vett igazolást fordítással együtt), aláírási címpéldányt vagy aláírás-mintát, egyéni vállalkozó esetében e minőségét hitelt érdemlően igazoló okiratot, magánszemély esetén személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya.

Az ajánlattevő köteles az ajánlati biztosítékot a CERES Kft. Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12072514-00103887-00200007 sz. bankszámlájára befizetni, és az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását a pályázathoz mellékelni.

Amennyiben az ajánlati biztosíték igazolása, a csatolni szükséges iratok bármelyike, vagy az adatok, nyilatkozatok bármelyike hiányzik, a pályázat érvénytelen.

 

A pályázat elnyerése esetén vevő kijelölésre lehetőség nincs.

Az eredménytelenül vagy érvénytelenül pályázó részére a felszámoló a befizetett ajánlati biztosítékot az eredményhirdetést követő 8 napon belül visszautalja.

A pályázat nyertese a pályázati határidő lejártának napjától számított 30 napos ajánlati kötöttséget köteles vállalni.

A pályázati kötöttség vállalásáról a pályázatban már nyilatkozni kell.

A felszámoló az érvényes pályázatok közül a legmagasabb vételárat ajánló pályázatát fogadja el.

A pályázat nyertese az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 20 napon belül köteles a szerződést megkötni a felszámoló által kijelölt ügyvéd közreműködésével.

A szerződés megkötésének feltétele az 1 % jutalék működtető felé történő megfizetésének igazolása.

Az ajánlati biztosítékot a pályázó elveszíti, ha a szerződést nem köti meg, ha a szerződés létrejön, de a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

Az adásvételi szerződést a felszámoló által kijelölt ügyvéd köti meg az elfogadott vételár 0,5 %+ÁFA díjért, a szerződéskötés költségei a nyertes pályázót terhelik.

A vételárat a nyertes pályázó az adásvételi szerződés aláírását követő 30 napon belül köteles banki utalással teljesíteni a szerződésben megjelölt bankszámlára.

Az ajánlati biztosíték a vételárba beszámít.

A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, az ajánlattevők közt nyilvános elektronikus ártárgyalás megtartására kerül sor, melynek feltételeit a felszámoló állapítja meg, és az ártárgyalás megkezdését 15 nappal megelőzően a résztvevőkkel elektronikusan ismerteti.

Az elővásárlásra jogosultak e jogukat kizárólag a nyilvános értékesítés keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy az elővásárlási jog gyakorlására irányuló szándékukat a pályázatok benyújtási határidejéig írásban bejelenteni szíveskedjenek.

Az ismert elővásárlásra jogosultak, valamint az írásban bejelentett, e jogukkal élni kívánó szervezetek, személyek részére a felszámoló a kialakult vételárat írásban közli, megjelölve a nyilatkozattételre fennálló határidőt is.

A vagyontárgyak az EÉR-en keresztül egyeztetett időpontban tekinthetők meg.


 

Felszámolóbiztosok

 • Dr. Vass Magdolna
 • Dr. Csobánci Eszter
 • Ecsédi András
 • Pápai Zsolt

 

Központi e-mail cím:
titkarsagceres [ @ ] t-online.hu

Központi telefon:
06 70-385-4742


Központi ügyintézés helye és levelezési cím:
1135 Budapest, Tahi utca 79/A. fszt.3.

 

A társaság ügyvezetője:

 • Pápai Zsolt
  06 70 618-8251

Ez a weboldal sütiket (cookies) használ, hogy segítse az azonosítást, a navigációt és egyéb hasznos funkciókat. Az oldal használatával elfogadja, hogy sütiket helyezzünk el az eszközén.