CERES Gazdasági Tanácsadó és Felszámoló KFT.

Kezdőlap

A CERES Gazdasági Tanácsadó és Felszámoló Kft. / Cg. 14-09- 306648/ 7400 Kaposvár, Arany J. tér 5. sz.,  levélcím 7406 Kaposvár, Pf.: 8. / a KELVIN Hűtéstechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f.a.” 3200 Gyöngyös, Jókai utca 4. sz. /Cg.: 10-09-020981/ alatti adós gazdálkodó szervezetnek az Egri Törvényszék 12.Fpk.80/2019/4.I. sz. végzésével kijelölt felszámolója nyilvános pályázati felhívás útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodó szervezet alábbiakban részletezett vagyontárgyait:1./ FIAT 220 márkájú, SCUDO 2.0. JTD FURGON típusú gépjármű

A gépjármű adatai:

rendszáma: IOJ-162, gyártási éve: 2003, alvázszáma: ZFA22000086008321, motorszáma: RHX10DYNB4005014, hengerűrtartalom: 1997 cm3, teljesítmény 69 KW, színe: szürke, üzemanyaga: Diesel, km óra állása: 350.842., műszaki érvényessége: 2020.05.30.

A motor és erőátviteli rendszer üzemképes. A kormány és futómű, a fékrendszer működőképesek.

 

Becsérték: 350.000.-Ft+ÁFA, azaz Háromszázötvenezer forint+ÁFA.

Minimálár: 350.000.-Ft+ÁFA, azaz Háromszázötvenezer forint+ÁFA.

Ajánlati biztosíték: 17.500.-Ft, azaz Tizenhétezer-ötszáz forint.

A vagyontárgyat végrehajtási jog terheli a NAV Heves Megyei Adó és Vámigazgatósága Felszámolási és Végelszámolási Osztály javára.

 

2./ DACIA márkájú, SD LOGAN típusú gépjármű

A gépjármű adatai:

rendszáma: LOT-590, gyártási éve: 2009, alvázszáma: UU17SDIK541641628, motorszáma: K9KK792D148147, hengerűrtartalom: 1461 cm3, teljesítmény 50 KW, színe: fehér, üzemanyaga: Diesel, km óra állása: 221.041., műszaki érvényessége: 2019.12.21.

A motor és erőátviteli rendszer üzemképes. A kormány és futómű, a fékrendszer működőképesek.

 

Becsérték: 650.000.-Ft+ÁFA, azaz Hatszázötvenezer forint+ÁFA.

Minimálár: 650.000.-Ft+ÁFA, azaz Hatszázötvenezer forint+ÁFA.

Ajánlati biztosíték: 32.500.-Ft, azaz Harminckettőezer-ötszáz forint.

 

A vagyontárgyat végrehajtási jog terheli a NAV heves Megyei Adós és Vámigazgatósága Felszámolási és Végelszámolási Osztály javára.

 

3./ Klímaberendezések:

 

LG ASMH126URMO típusú beltéri/üres klíma 14 db

Kültéri egység új S12 AIM KE-2038/2018 1 db

Beltéri egység MOC 09HRFM1 1 db és MSMBAU-09HRFN1 1 db

LG art cool beltéri KE-2038/2018 1 db

GWHN24 Cascade kültéri 1 db

Midea MU24 HD kültéri 1 db

LG CA07AWR beltéri 1 db

York távirányító 2 db

Daikin FT35GV1B beltéri 1 db

LE-18 AIN WK típusú klímaberendezés KE-1526/2019 1 db

 

Becsérték: 200.000.-Ft+ÁFA, azaz Kettőszázezer forint+ÁFA.

Minimálár: 200.000.-Ft+ÁFA, azaz Kettőszázezer forint+ÁFA.

Ajánlati biztosíték: 10.000.-Ft, azaz Tízezer forint.

 

4./ 

D-18 Nedvesség szűrő 19x64 1 db

ADKS 969 D 28 Szívó szűrő ház 13x54 1 db

ELCO vent motor 1 db

24W vent motor 2 db

Csőszigetelés 13x42 0 m, 13x35 0 m, 13x28 0 m, 13x22 0 m, 13x18 0 m, 13x15 0 m

Armaflex szalag 0 db

Armaflex ragasztó 0 db

Forraszanyag 0 db

34W vent motor 3 db

16W vent motor 1 db

10W vent moror 3 db

EPROM 25W/380V vent motor 1 db

C 09 vent motor (V-400 ) 4 db

Rézcső 28x1 0 m, 22x1 0 m, 15x1 0 m, 12x1 0 m, 10x1 0 m, 6x1 0 m

Elzárószelep D28 0 db

Elzárószelep D12 0 db

Elzárószelep D6 0 db

TX3 S22 adagoló 2 db

TX3-S25 adagoló 2 db

TI-SW adagoló R404A 1 db

D10 nedv.szűrő 8 db

D12 nedv.szűrő 0 db

ALCO PS3-WFI nyomástávadó 3 db

OM3-CCE Trax oil 1 db

Danfoss Adap Kool EKC 414A1 1 db

Danfoss Adap Kool EKA 165 Display 1 db

VS 48R szűrőbetét 1 db

D 10 szívó szűrő 1 db

Hansa KSV lefúvató szelep 1 db

FSX-42K vent ford szab. 1 db

Danfoss Adap Kool AK-PC530 1 db

Danfoss Adap Kool AK-PC550 1 db

Danfoss AKS hőm sensor 5 db

Carel PC 485 Kit 2 db

Karterfűtés 1 db

MCH2000020 Microchiller 2 kör/4 komr. 1 db

YWFD4D-450S vent motor 1 db

QLK45/30A vent moroe Carrier 18 db

Aspera J 2152Z kompresszor R-134A 1 db

AKS 32 nyomástávadó -1-3bár 3 db

AKS 32R nyomástávadó -1-12bar 1 db

D10 nézőüveg 1 db

Szívó szűrő betét mini 10 db

D300 EBM vent motor rácsos 1 db

DKJD 100EWL kompresszor 1 db

KOBOL T-095A monoblock 1 db

TAS 18B vent motor 3 db

LG LM1860CL kültéri vent motor 1 db

GHF031C hőcserélő 1 db

Crocco NHB 78E hőcsrélő 3208W 1 db

D28 rotallock szelep 1 db

D22 rotallock szelep 1 db

 

Becsérték: 400.000.-Ft+ÁFA, azaz Négyszázezer forint+ÁFA.

Minimálár: : 400.000.-Ft+ÁFA, azaz Négyszázezer forint+ÁFA.

Ajánlati biztosíték: 20.000.-Ft, azaz Húszezer forint.

 

Az 1-4. sorszám alatt megjelölt vagyontárgyak használt állapotúak, a nyertes pályázó szavatossági igényt nem érvényesíthet.

 

Az ÁFA a fordított adózás szabályai kerül megállapításra, magánszemélyek a bruttó árat kötelesek megfizetni.

 

A vagyontárgyak értékesítése első értékesítés.

Hitelezői választmány, hitelezői képviselő megválasztására nem került sor, a vagyontárgyak közül a két járművet végrehajtási jog terheli a NAV Heves Megyei Adó és Vámigazgatósága Felszámolási és Végelszámolási Osztály javára.

 A felszámoló szervezet az értékesítési hirdetmény tervezetét a 237/2009 (X.20.) Kormányrendelet 2 § (2) bekezdése alapján a végrehajtási jog jogosultja  részére megküldte, aki arra észrevételt nem tett.

 

Az ajánlatok benyújtásával kapcsolatos információk:

Ajánlatot a www.eer.gov.hu honlapon – 7000.- Ft regisztrációs díj megfizetését követően – regisztrált, tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek tehetnek. Az eladóval szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség.

Ajánlatok benyújtására kizárólag az Elektronikus Értékesítési rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikus úton van lehetőség.

 

Az ajánlatok megtételének kezdő időpontja: 2019. október 18. 10 óra.

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2019. november 04.  10 óra

A felszámolási eljárás kezdő időpontja 2019. június 26.

 

Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell:

- az ajánlattevő adatait (magánszemély esetén nevét, lakcímét, anyja nevét, születési helyét és idejét, adóazonosító jelét, nem magánszemély esetén elnevezését, székhelyét, nyilvántartóját, nyilvántartási számát, adószámát, a képviseletre jogosult nevét és beosztását, valamint elérhetőségét,

- az ajánlattevő határozott nyilatkozatát arra nézve, hogy a vagyontárgyat meg kívánja vásárolni,

- az ajánlott vételárat, megjelölve azonban az egyes tételekre ajánlott vételárat,

- az ajánlati kötöttség vállalását,

 

A pályázathoz csatolni kell társaság esetén: 30 napnál nem régebbi cégbíróság vagy közjegyző által kiadott cégkivonatot vagy tanúsítványt, (külföldi cég esetében az adott ország jogrendszere szerinti nyilvántartásba vett igazolást fordítással együtt), aláírási címpéldányt vagy aláírás-mintát, egyéni vállalkozó esetében e minőségét hitelt érdemlően igazoló okiratot, magánszemély esetén személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya.

Az ajánlattevő köteles az ajánlati biztosítékot a CERES Kft. Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12072514-00103887-00200007 sz. bankszámlájára befizetni, és az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását a pályázathoz mellékelni.

 

Amennyiben az ajánlati biztosíték igazolása, a csatolni szükséges iratok bármelyike, vagy az adatok, nyilatkozatok bármelyike hiányzik, a pályázat érvénytelen.

 

A pályázat elnyerése esetén vevő kijelölésre lehetőség nincs.

Az eredménytelenül vagy érvénytelenül pályázó részére a felszámoló a befizetett ajánlati biztosítékot az eredményhirdetést követő 8 napon belül visszautalja.

A pályázat nyertese a pályázati határidő lejártának napjától számított 30 napos ajánlati kötöttséget köteles vállalni.

A pályázati kötöttség vállalásáról a pályázatban már nyilatkozni kell.

A felszámoló az érvényes pályázatok közül a legmagasabb vételárat ajánló pályázatát fogadja el.

A pályázat nyertese az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 20 napon belül köteles a szerződést megkötni a felszámoló által kijelölt ügyvéd közreműködésével. 

A szerződés megkötésének feltétele az 1 % jutalék működtető felé történő megfizetésének igazolása.

Az ajánlati biztosítékot a pályázó elveszíti, ha a szerződést nem köti meg, ha a szerződés létrejön, de a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A szerződéskötés költségei a nyertes pályázót terhelik.

A vételárat a nyertes pályázó az adásvételi szerződés aláírását követő 15 napon belül köteles banki utalással teljesíteni a szerződésben megjelölt bankszámlára. 

Az ajánlati biztosíték a vételárba beszámít.

A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, az ajánlattevők közt nyilvános elektronikus ártárgyalás megtartására kerül sor, melynek feltételeit a felszámoló állapítja meg, és az ártárgyalás megkezdését 15 nappal megelőzően a résztvevőkkel elektronikusan ismerteti.

Az elővásárlásra jogosultak e jogukat kizárólag a nyilvános értékesítés keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy az elővásárlási jog gyakorlására irányuló szándékukat a pályázatok benyújtási határidejéig írásban bejelenteni szíveskedjenek. 

Az ismert elővásárlásra jogosultak, valamint az írásban bejelentett, e jogukkal élni kívánó szervezetek, személyek részére a felszámoló a kialakult vételárat írásban közli, megjelölve a nyilatkozattételre fennálló határidőt is.

A vagyontárgyak az EÉR-en keresztül egyeztetett időpontban és helyszínen tekinthetők meg.


 

Felszámolóbiztosok

  • Dr. Vass Magdolna
  • Dr. Csobánci Eszter
  • Ecsédi András
  • Pápai Zsolt

 

Központi e-mail cím:
titkarsagceres [ @ ] t-online.hu

Központi telefon:
06 70-385-4742


Központi ügyintézés helye és levelezési cím:
1135 Budapest, Tahi utca 79/A. fszt.3.

 

A társaság ügyvezetője:

  • Pápai Zsolt
    06 70 618-8251

Ez a weboldal sütiket (cookies) használ, hogy segítse az azonosítást, a navigációt és egyéb hasznos funkciókat. Az oldal használatával elfogadja, hogy sütiket helyezzünk el az eszközén.