CERES Gazdasági Tanácsadó és Felszámoló KFT.

Kezdőlap

A CERES KFT. 7400 Kaposvár, Arany János tér 5., mint a TIFFI-INVEST Kft  f.a. 2030 Érd, Csóka köz 3. sz. alatti adós gazdálkodó szervezet felszámolója meghirdeti értékesítésre az adós tulajdonát képező Érd 16760/10 hrsz alatt felvett, belterületi, 40 m2 területű, közút megjelölésű , Bíbic utcai ingatlant a forgalomban elérhető legmagasabb áron, a Cstv.49. § (1) bekezdés alapján egyéb nyilvános értékesítés keretében. 

Az ingatlant a NAV Pest Megyei Adó és Vámigazgatósága javára 873.000.-Ft tartozás és. jár. erejéig bejegyzett végrehajtási jog terheli.

Az ingatlan felszámoló által jelenleg nyilvántartott értéke 100.000.-Ft.  Az ingatlanra szavatossági igény nem érvényesíthető. 

Az értékesítés várható bevétele és az értékesítés költségei közti különbözet várhatóan nem éri el a 100.000.-Ft-ot.

Az előzőkben írtakat figyelembe véve a Cstv. 49 § (1) bekezdés alapján egyéb nyilvános úton értékesítjük az ingatlant a forgalomban elérhető legmagasabb áron.

Az értékesítésre vonatkozóan zárt borítékban ajánlatot lehet benyújtani a felszámoló szervezet székhelyén személyesen vagy tértivevényes ajánlott küldeményben postai úton, a megjelenéstől kezdődően 2020. február 27. napján de 12 óráig beérkezőleg.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, cég esetében a cég adatait, cégjegyzékszámot, adószámot, e-mail címet, képviselő nevét, magánszemély esetében a személyes adatokat, az ajánlott vételárat, e-mail elérhetőséget, a fizetési határidő és az adás-vételi szerződés elkészítésének vállalását.

A pályázatok bontására 2020.március 02. napján 13 órakor kerül sor. A felszámoló a legmagasabb ajánlatot tevő pályázó ajánlatát fogadja el. A pályázat eredménye e-mailben kerül közlésre. A szerződés megkötése előtt a felszámoló a pályázó adatait ellenőrzi, a kizáró okokat megvizsgálja.

A vételárat 2020. március 31.. napjáig beérkezőleg banki utalással egy összegben kell teljesíteni. Az értékesítésre a fordított ÁFA szabályai vonatkoznak. Magánszemélynek a bruttó árat kell megfizetnie.

Az ingatlan a teljes vételár kifizetését követően kerül birtokbaadásra.

Amennyiben pályázat nem érkezik, vagy az érvénytelen, vagy túl alacsony vételárat tartalmaz, a felszámoló szervezet ismételt felhívást tesz közzé.

Felszámolóbiztosok

  • Dr. Vass Magdolna
  • Dr. Csobánci Eszter
  • Ecsédi András
  • Pápai Zsolt

 

Központi e-mail cím:
titkarsagceres [ @ ] t-online.hu

Központi telefon:
06 70-385-4742


Központi ügyintézés helye és levelezési cím:
1135 Budapest, Tahi utca 79/A. fszt.3.

 

A társaság ügyvezetője:

  • Pápai Zsolt
    06 70 618-8251

Ez a weboldal sütiket (cookies) használ, hogy segítse az azonosítást, a navigációt és egyéb hasznos funkciókat. Az oldal használatával elfogadja, hogy sütiket helyezzünk el az eszközén.