Cstv. 46. § (7a) bekezdése szerint előírt felszámolói költségátalány megfizetése

Felhívjuk a Tisztelt Hitelezők figyelmét, hogy a Csődtörvény 46. § (7a) bekezdése szerint a Csődtörvény 46. § (5) bekezdésben meghatározott követelések – kivéve az 57. § (1) bekezdés a) és c) pontjában foglalt követeléseket – nyilvántartásba vételének feltétele, hogy a 28. § (2) bekezdés f) pontjában meghatározott 40 napos határidőben a hitelező a követelése tőkeösszegének 0,5%-át, de legalább 5000 forint és legfeljebb 40 000 forint költségátalányt a CERES Kft. Raiffeisen Banknál vezetett 12072514-00103887-00200007 számlájára – a bírósági ügyszámra és az adós társaság nevére történő hivatkozással – is befizessen, és ezt a felszámolónak igazolja. A hitelezők által befizetett összeget, mint hitelezői követelést, az 57. § (1) bekezdésének f) pontja szerint kell besorolni. A felszámoló a költségátalány összegét a vagyonkutatási és vagyonvisszaszerzési tevékenységével összefüggő költségek kiegyenlítésére használhatja fel.

logo

Felszámolóbiztosok:

  • Dr. Vass Magdolna
  • Dr. Csobánci Eszter
  • Ecsédi András
  • Pápai Zsolt

Központi e-mail cím:
titkarsagceres@t-online.hu

Központi telefon:
06 70-385-4742

Központi ügyintézés helye és levelezési cím:
1135 Budapest, Tahi utca 79/A. fszt.3.


A társaság ügyvezetője:
Pápai Zsolt
06 70 618-8251